ACR 68

Masa68 kg
SilnikHonda GX 100
Energia uderzenia95 J
Liczba uderzeń680/min